Eğitim ve Öğretim

  • Home
  • Eğitim ve Öğretim

Öğrencilerimde gerçekleştirdiğim tüm çalışmalarımda bilişsel alanın tüm basamaklarını bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez sıralamasında
uygulayarak ve her basamağı her konu için tüm güçlük seviyelerindeki yeni nesil ve kazanım örnek soru tipleri ile pekiştirerek uyguluyorum.
Bu basamaklar ve içeriklere sıralı bir şekilde aşağıda belirttiğim gibi gerçekleştiriyorum.

BİLGİ AŞAMASI

Bu aşamada öğrenicinin bilgiyi öğrenme, tanıma, akılda tutma ve gerektiğinde hatırlaması hedeflenmektedir.

KAVRAMA AŞAMASI

Bu aşamada öğrencinin bilgiyi benimseme, özümseme ve öğrenilen bilginin farklı örneklere uygulayabilmesi hedeflenmektedir.

UYGULAMA AŞAMASI

Bu aşamada öğrencinin problem çözme sonuca ulaşma ve işlem becerisi kazanması hedeflenmektedir.

ANALİZ AŞAMASI

Bu aşamada öğrencinin bütünü parçalara ayırma, bunlar arasındaki bağlantıları bulma, ortak ve farklı özellikleri ortaya çıkarması hedeflenmektedir.

SENTEZ AŞAMASI

Bu aşamada öğrencinin bilgileri bir araya getirerek yeni bir bütün oluşturma, özgün fikirler geliştirmesi hedeflenmektedir..

Görüşme Başlat
Merhaba;
Ben Aykut Hoca, Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA